ஆனி 15, 2020 – ஆலய புனரமைப்பு செயற்பாடுகள் ஆரம்பம்

கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலய திருத்தல் வேலை பணிகளுக்காக எமது பங்கின் புலம்பெயர் கனடா புனித செபஸ்தியார் ஆலய பங்கு மக்களால் சேகரிக்கப்பட்ட நிதி பங்களிப்புடன் பணிகளை […]