ஆவணி 21, 2022 – கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலய பொதுக்கூட்டம்

இன்று 21/08/2022 ஞாயிறு மாலை 03.30 மணிக்கு பொதுக்கூட்டம் பங்குத்தந்தை தலைமையில் ஆரம்பமாகி நடைபெற்று முடிவடைந்துள்ளது. ஆலய புதிய நிர்வாக உறுப்பினர்களாக தலைவர் – பங்குத்தந்தை வண. […]