ஆனி 23, 2020 – ஆலய புனரமைப்பு செயற்பாடுகள் ஆரம்பம்