மாசி 21, 2021 – கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலய பொதுக்கூட்டம்

கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலய பொதுக்கூட்டம் 26/02/2021 மாலை 03.00 மணிக்கு ஆலயத்தில் பங்குத்தந்தை வண.பிதா. தயாகரன் தலைமையில் நடைபெறும் . பங்குமக்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ளுமாறு […]

தை 11, 2021 – கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலய 130வது ஆண்டு நிறைவு விழா அன்பளிப்பு

கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலய 130வது ஆண்டு நிறைவு விழா அன்பளிப்பாக கனடாவில் வாழுகின்ற தூய செபஸ்தியார் ஆலய பங்கு மக்களினூடாக சேர்க்கப்பட்ட ரூபா 100781.25 கிடைக்கப்பெற்றது […]