தை 24, 2021 – கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலயத்திற்கு புதிய பங்குத்தந்தை

கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலயத்தின் புதிய பங்குத்தந்தையாக பொறுப்பேற்றிருக்கும் அருட்பணி எல். எம். தயாகரன் அவர்களுக்கு எமது வாழ்த்துக்கள்