தை 16, 2021 – கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலய 130வது ஆண்டு நிறைவு விழா திருப்பலி நன்றியுரை