வைகாசி 18, 2021 – ஆலய கட்டிட புனரமைப்புக்கான நிலையான வைப்பு

கரம்பொன் புனித செபஸ்தியார் ஆலய கட்டிட புனரமைப்பு வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ரூபா 2.2 மில்லியன் தொகை வருடமொன்றுக்கு 5% வட்டிக்கு வருடாவருடம் புதுப்பிக்கப்டும் வகையில் இன்று (2021/05/18) நிலையான வைப்பில் இடப்பட்டுள்ளது. அதற்கான பற்றுச்சீட்டு இங்கே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.