பங்குனி 19, 2021 – பங்குத்தந்தையின் பணிமனை சமையலறை புனரமைப்பு செயற்பாடுகள்