பங்குத் தந்தையின் உள்ளத்திலிருந்து

REV-FR-L-M-THAYAKARAN என் அன்பான தூய செபஸ்தியார் ஆலய பங்கு மக்களே!

உங்கள் அனைவரையும் செபத்தோடு கூடிய வாழ்த்துக்களும் ஆசிகளும் கூறி, இந்த அன்பு மடல் மூலம் தொடர்பு கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சியும் உவகையும் அடைகின்றேன்.